RYKALA, Kryštof. Webová aplikace pro grafickou vizualizaci geografických časových řad [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200131. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Hynek.

Uložit do Citace PRO