SABO, Jozef. Aplikace metody učení bez učitele na hledání podobných grafů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200141. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.
Uložit do Citace PRO