PALACKOVÁ, Bianca. Analýza rozložení textu v historických dokumentech [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200146. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Oldřich Kodym.
Uložit do Citace PRO