LUKÁČ, Peter. Verifikace osob podle hlasu bez extrakce příznaků [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200155. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Ladislav Mošner.

Uložit do Citace PRO