VENGER, Adam. Black-box analýza zabezpečení Wi-Fi [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200157. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Kamil Malinka.
Uložit do Citace PRO