GALANSKÁ, Katarína. Relevance pokynů pro použitelnou bezpečnost z pohledu IT profesionála [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200182. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Kamil Malinka.

Uložit do Citace PRO