AMBROŽ, Vít. Sledování objektů v panoramatickém videu [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200185. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Čadík.

Uložit do Citace PRO