MASARYK, Adam. Pořizování vysoce kvalitních snímků rovinných povrchů chytrým telefonem [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200188. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO