PRAŽÁK, Ondřej. Lokomoční identifikace osob [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2002. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Karel Horák.
Uložit do Citace PRO