MENŠÍK, Jakub. Zobrazování voxelových scén pomocí ray tracingu v reálném čase [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200203. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Matýšek.

Uložit do Citace PRO