STUPINSKÝ, Šimon. Pokročilé metody pro syntézu pravděpodobnostních programů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200211. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Milan Češka.
Uložit do Citace PRO