DEJMAL, David. Server pro správu klíčů v prostředí vSphere 7.0 [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200213. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Kamil Malinka.

Uložit do Citace PRO