ŠIMČÍK, Michael. Rozvoj malého rodinného podniku [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200222. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.

Uložit do Citace PRO