ČÍŽKOVÁ, Barbora. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200250. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO