GIERTLOVÁ, Elena. ENOUGH [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200304. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Vojtěch Vaněk.

Uložit do Citace PRO