VALCHÁŘOVÁ, Martina. Stíny/Spiknutí [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200305. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.

Uložit do Citace PRO