TESAŘOVÁ, Anna. Rozložení přítomnosti [online]. Brno [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200310. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Barbora Trnková.
Uložit do Citace PRO