FIŠEROVÁ, Barbora. Service Design [online]. Brno [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Zuzana Kubíková.
Uložit do Citace PRO