FILÍPKOVÁ, Valentýna. ODPOVĚDNÝ DESIGN [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200321. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.

Uložit do Citace PRO