ŽÁČKOVÁ, Kristýna. HandJet [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.

Uložit do Citace PRO