KONEČNÝ, Petr, Petr LEHNER, Dita VOŘECHOVSKÁ, Martina ŠOMODÍKOVÁ, Marie HORŇÁKOVÁ a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Evaluation of durability-related field inspection data from concrete bridges under service. Archives of Metallurgy and Materials [online]. Polish Academy of Sciences, 2020, 65(1), 81-89 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2300-1909. Dostupné z: doi:10.24425/amm.2019.131099

Uložit do Citace PRO