ŠTĚPÁNEK, Petr, Radana KOUDELOVÁ, Iveta ZIEGLOVÁ, Hana NEČASOVÁ, Jana NOVOTNÁ, Tereza KADRNOŽKOVÁ, Jana FRANCHI a Alžběta BLATNÁ. Události č. 4/2019-2020 [online]. 30. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2020, 34 s. [cit. 2021-11-29]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200434
Uložit do Citace PRO