NOVOTNÁ, Jana, Tereza KADRNOŽKOVÁ, Jana FRANCHI, Radana KOUDELOVÁ, Zuzana HÜBNEROVÁ, Alžběta BLATNÁ a Jana NOVOTNÁ. Události č. 1/2020-2021 [online]. 31. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2020, 66 s. [cit. 2021-11-29]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200435
Uložit do Citace PRO