ŠTĚPÁNEK, Petr, Tereza KADRNOŽKOVÁ, Iveta HOVORKOVÁ, et al. Události č. 3/2020-2021 [online]. 31. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2021, 66 s. [cit. 2021-11-30]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200437

Uložit do Citace PRO