YANG, R., F. WAN, J. NEBHEN, S. LALLECHERE a B. RAVELO. Parametric Geometrical Study of OOO-Microstrip Circuit with Dual-Band Bandpass NGD Behavior. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(2), 304-313 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0304
Uložit do Citace PRO