JI, K. F., J. GAO, X. CAO, J. HAN a H. YANG. Design of Ultra-wideband Low RCS Reflecting Screen Based on Phase Gradient Metasurface. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021, 30(2), 314-322 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2021.0314

Uložit do Citace PRO