BENEDIKT, Jiří, Petr GIRG a Lukáš KOTRLA. Nelineární matematické modely proudění podzemní vody. Kvaternion [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020, 7(1-2), 3-28 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1805-1332. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200482
Uložit do Citace PRO