VLACHOVÁ HUTOVÁ, Eliška. STUDIUM ZMĚN VLASTNOSTÍ BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ V ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍCH [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200494. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Karel Bartušek.

Uložit do Citace PRO