KOUDELOVÁ, Radana, ed. Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2020. 2020. Vysoké učení technické v Brně, 2021, 134 s. ISBN 978-80-214-5952-6. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/200495

Uložit do Citace PRO