JANÍČEK, Ladislav a Petr ŠTĚPÁNEK, ed. Výroční zpráva o hospodaření Vysokého učení technického v Brně za rok 2020. 2020. Vysoké učení technické v Brně, 2021, 71 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/200496

Uložit do Citace PRO