CAHA, Martin. Analýza vodivosti kůže [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Marina Ronzhina.

Uložit do Citace PRO