KAŠÍK, Ondřej. Segmentation Of Ribs In Thoracic Ct Scans. In: Proceedings I of the 26st Conference STUDENT EEICT 2020: General papers [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020, s. 212-215 [cit. 2021-11-29]. ISBN 978-80-214-5867-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200561
Uložit do Citace PRO