HERCEG, Erik. Intrinsic And Extrinsic Parameters Of Galium - Nitride Transistors. In: Proceedings I of the 26st Conference STUDENT EEICT 2020: General papers [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020, s. 314-318 [cit. 2021-11-30]. ISBN 978-80-214-5867-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200586

Uložit do Citace PRO