KLÍMA, Petr. Comparison Of Copper Losses Of Litz Wire And Parallel Wires In High Speed Induction Motor. In: Proceedings I of the 26st Conference STUDENT EEICT 2020: General papers [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020, s. 408-412 [cit. 2021-11-29]. ISBN 978-80-214-5867-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200606
Uložit do Citace PRO