NOVOTNÝ, Jan. Control System For Micro Hydropower Plant. In: Proceedings II of the 26st Conference STUDENT EEICT 2020: Selected papers [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020, s. 8-11 [cit. 2021-11-29]. ISBN 978-80-214-5868-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200635
Uložit do Citace PRO