POLÁČIK, Ján, Barbora SCHÜLLEROVÁ, Jiří POSPÍŠIL a Vladimír ADAMEC. FINE AND ULTRA FINE PARTICLES FORMED DURING THE BIOMASS COMBUSTION IN SMALL COMBUSTION DEVICES. In: Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application [online]. 2020, s. 548-553 [cit. 2021-9-29]. ISBN 978-80-87294-95-6. Dostupné z: doi:10.37904/nanocon.2019.8694
Uložit do Citace PRO