OTAVA, Lukáš. Algoritmy monitorování a diagnostiky pohonů se synchronními motory [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200872. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Václavek.

Uložit do Citace PRO