KRČ, Rostislav, Martina KRATOCHVÍLOVÁ, Jan PODROUŽEK, Tomáš APELTAUER, Václav STUPKA a Tomáš PITNER. Machine Learning-Based Node Characterization for Smart Grid Demand Response Flexibility Assessment. Sustainability [online]. MDPI, 2021, 13(5), 1-18 [cit. 2021-12-09]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: doi:10.3390/su13052954

Uložit do Citace PRO