VACEK, Petr. Rozsáhlé defekty v nitridech Ga a Al [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200899. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Roman Gröger.

Uložit do Citace PRO