PAŘÍLKOVÁ, Jana, Jaromír ŘÍHA a Zbyněk ZACHOVAL. The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics [online]. Institute of Hydrology SAS, 2012, 60(2), 101-114 [cit. 2021-11-27]. ISSN 0042-790X. Dostupné z: doi:10.2478/v10098-012-0009-0
Uložit do Citace PRO