KLUSÁČEK, Ladislav, Radim NEČAS, Michal POŽÁR, Robin PĚKNÍK a Adam SVOBODA. Transverse prestressing and reinforced concrete as the key to restoration of masonry arch bridges. ENGINEERING STRUCTURES [online]. Elsevier, 2021, 245(1), 1-20 [cit. 2022-08-08]. ISSN 0141-0296. Dostupné z: doi:10.1016/j.engstruct.2021.112898

Uložit do Citace PRO