SOBOLA, Dinara, Pavel KASPAR, Klára ČÁSTKOVÁ, et al. PVDF Fibers Modification by Nitrate Salts Doping. Polymers [online]. MDPI, 2021, 13(15), 1-15 [cit. 2022-05-22]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym13152439

Uložit do Citace PRO