MIZEROVÁ, Cecílie, Ivo KUSÁK, Libor TOPOLÁŘ, Pavel SCHMID a Pavel ROVNANÍK. Self-Sensing Properties of Fly Ash Geopolymer Doped with Carbon Black under Compression. Materials [online]. MDPI, 2021, 14(16), 1-11 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma14164350

Uložit do Citace PRO