LANGRAF, Vladimír, Kornélia PETROVIČOVÁ, Stanislav DAVID, Zuzana KRUMPÁLOVÁ, Adrián PURKART a Janka SCHLARMANNOVÁ. Proposal of a Relational Database (SQL) for Zoological Research of Epigeic Synusion. Mendel [online]. Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2021, 27(1), 21-28 [cit. 2022-12-08]. ISSN 2571-3701. Dostupné z: doi:10.13164/mendel.2021.1.023

Uložit do Citace PRO