SMEJKALOVÁ, Tereza, Ştefan ŢĂLU, Rashid DALLAEV, Klára ČÁSTKOVÁ, Dinara SOBOLA a Anton NAZAROV. SEM imaging and XPS characterization of doped PVDF fibers. In: E3S Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2021, s. 1-14 [cit. 2023-05-30]. ISSN 2267-1242. Dostupné z: doi:10.1051/e3sconf/202127001011

Uložit do Citace PRO