ZNBILL, Laila. Nízoenergetické měniče v pevné fázi pro Energy harvesting [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200970. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Boušek.

Uložit do Citace PRO