ZEMČÍK, Tomáš, Lukáš KRATOCHVÍLA, Šimon BILÍK, Ondřej BOŠTÍK, Pavel ZEMČÍK a Karel HORÁK. Performance Evaluation of CNN Based Pedestrian and Cyclist Detectors On Degraded Images. International Journal of Image Processing [online]. Computer Science Journals (CSC Journals), 2021, 15(1), 1-13 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1985-2304. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200992
Uložit do Citace PRO