ŘÍHOVÁ, Martina, Ahmet Erdem INCE, Veronika ČIČMANCOVÁ, Luděk HROMÁDKO, Klára ČÁSTKOVÁ, David PAVLIŇÁK, Lucy VOJTOVÁ a Jan MACÁK. Water-born 3Dnanofiber mats usingcost-effectivecentrifugal spinning: comparison with electrospinnig process: A complex study. Journal of Applied Polymer Science [online]. WILEY, 2021, 138(5), e49975-1-e49975-14 [cit. 2022-08-18]. ISSN 1097-4628. Dostupné z: doi:10.1002/app.49975

Uložit do Citace PRO