SEDLÁK, Petr, Dinara SOBOLA, Adam GAJDOŠ, Rashid DALLAEV, Alois NEBOJSA a Petr KUBERSKÝ. Surface Analyses of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] Solid Polymer Electrolyte. Polymers [online]. MDPI, 2021, 13(16), 1-16 [cit. 2022-09-25]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym13162678

Uložit do Citace PRO