KUDRLE, Vít, Miroslav ŠNÍRER, Jozef TOMAN, Martin KUBEČKA, Jana JURMANOVÁ, Ondřej JAŠEK a František KRČMA. Simulation and Diagnostics of Plasma Chemical Processes during Microwave Plasma Synthesis of Graphene Nanosheets form Ethanol. In: NANOCON 2020 [online]. Tanger, 2021, s. 1-6 [cit. 2022-05-19]. ISBN 978-80-87294-98-7. Dostupné z: doi:10.37904/nanocon.2020.3691

Uložit do Citace PRO